Categorieën
Uncategorized

10 jaar stichting WIW

Op zaterdag 5 oktober was het groot feest. We hebben 10 jaar stichting WIW gevierd met veel mensen die betrokken zijn of waren bij het wonen bij WIW. De stichting WIW werd destijds opgericht om het wonen op de Rooische hoeve mogelijk te maken. Daar woonden de eerst 5 jaar in wisselende samenstelling 3 tot 5 mensen.
Omdat vanaf het begin duidelijk was dat de Rooische hoeve maar voor een periode van 5 jaar beschikbaar zou zijn, heeft de stichting steeds gericht op het mogelijk maken van wonen op een adres, waar dat wel uitzicht op continuïteit bood. Zo is in overleg met Wooninc, in de moeilijke periode rond de crisis op de woningmarkt, uiteindelijk een heel mooi resultaat geboekt, waardoor nu 10 appartementen op de Lakkerij beschikbaar zijn. Kortom, op 5 oktober konden we 10 jaar succes vieren!

10jaarwonen

Na een begin met koffie en thee en heel feestelijke cake en cupcakes, die door bewoners waren gemaakt, was er een korte toespraak en heeft onder andere de wethouder zorg van de gemeente Waalre gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een appartement te bezoeken van een van de bewoners. Een levendige receptie volgde.
Na vijf uur kwam A2 catering een mooi buffet opzetten en hebben bewoners en familie samen gezellig gegeten. Zo konden ook broers en zussen een keer kennismaken met de andere bewoners van de Lakkerij. Het was een geslaagde middag en we kunnen er weer tegen voor de komende 10 jaar.

Categorieën
Uncategorized

Ruimte voor een nieuwe bewoner

Op dit moment, april 2019, ontstaat er in ons wooninitiatief aan de Lakkerij in Waalre ruimte voor instroom van een nieuwe bewoner. Om te kijken of u in aanmerking komt kunt u de plaatsingsprocedure downloaden en als u verdere informatie wenst of interesse hebt kunt u contact opnemen met Jolanda van Bommel, telefonisch op 040 2122561 of via email:  stichtingwiw@gmail.com

Categorieën
Uncategorized

Verklaring over het hanteren van persoonsgegevens

WIW is altijd op een zeer zorgvuldige manier om gegaan met de persoonsgegevens die zij van mensen verwerkt. Sinds het van kracht worden van de AVG in mei 2018 was het nodig om ook duidelijk op papier te zetten op welke wijze we met persoonsgegeven omgaan en hoe we de door ons nagestreefde zorgvuldige manier van werken waarborgen. Om deze reden kunt u in het bijgaande document lezen hoe we dit doen.

Verklaring over hanteren van persoonsgegeven, juli 2018

Categorieën
Uncategorized

Ons team op de Lakkerij

Het is ontzettend fijn dat we zo’n goed team hebben, dat de bewoners op de Lakkerij begeleidt. Het is dan ook leuk om het hele team in het zonnetje te zetten met deze foto.

fototeam

We hopen dat dit team nog lang de zorg voor de bewoners zal blijven dragen en we zullen ze als WIW natuurlijk zoveel mogelijk steunen.

Categorieën
Uncategorized

De toekomst van Wooninitiatief Waalre

De toekomst van ouderinitiatieven hangt heel sterk af van de betrokkenheid van ouders of andere belanghebbenden. Een wooninitiatief bestaat alleen doordat zij zich met elkaar inzetten voor het regelen van de woning en begeleiding. Dat is voor WIW niet anders. Begin februari was er een avond over dit thema die georganiseerd was door de stichting RPSW en die maakte duidelijk dat veel initiatieven worstelen met dit onderwerp.

WIW heeft in de afgelopen ledenvergadering twee mensen gevraagd om na te denken over hoe wij dat onderwerp kunnen behandelen. Op 28 februari hebben ze over dit onderwerp gesproken en besloten dat het ook voor WIW zo belangrijk is dat we er een themabijeenkomst voor onze leden voor gaan organiseren. Omdat het gaat over de vraag hoe we onze toekomst zien is het van groot belang dat alle leden hierbij betrokken zijn en aan de bijeenkomst deelnemen.

Een uitwerking van wat de bijeenkomst in gaat houden en een voorstel voor een datum volgen de komende weken.

Categorieën
Uncategorized

Alle apartementen nu verhuurd, wel ruimte op de wachtlijst

Op dit moment zijn alle appartementen voor begeleid wonen van jong volwassenen met Autisme of een lichte verstandelijke beperking  in het gebouw aan de Lakkerij in Aalst-Waalre verhuurd. Dit betekent dat we niet meer per direct nieuwe bewoners kunnen plaatsen. Wel is er nog ruimte op de wachtlijst, waarbij u in aanmerking komt voor een appartement wanneer een van de huidige bewoners doorstroomt.

40eweek2

In het gebouw zijn 7 appartementen van 56 vierkante meter aanwezig op de begane grond en de eerste verdieping. Op de tweede verdieping zijn nog 3 appartementen aanwezig  die, ter compensatie van het schuine dak, een iets groter vloeroppervlak hebben. Alle appartementen hebben  een keuken, aparte slaap en woonkamer en een eigen badkamer. Daarnaast is er  een gezamenlijke ruimte waarin de begeleiding een kantoor heeft, er door bewoners wordt gekookt voor mensen die daaraan meedoen en waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een ruime tuin met een een prieel maakt, dat ook in de zomer het er goed toeven is.

Geïnteresseerden moeten een passende zorgvraag hebben, passen binnen de bewonersgroep en voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de plaatsingsprocedure van WIW. De plaatsingsprocedure kunt u hier inzien. Een passende indicatie, d.w.z. Beschermd Wonen voor de WMO of een ZZP VG3 op basis van de Wlz is ook een voorwaarde voor plaatsing. Daarnaast verwachten we, om de continuiteit van het ouderinitiatief te kunnen waarborgen, ook betrokkenheid van ouders of andere familieleden, die zich voor WIW willen inzetten.

Meer informatie over WIW en het opnemen van contact vindt u onder het kopje ” Over WIW” op deze website.

Categorieën
Uncategorized

Klachtenportaal zorg

In het kader van de wettelijke verplichting om als zorgaanbieder te leren van fouten en incidenten hebben we ons aangesloten bij het

klachtenportaal zorg - logo

Hierdoor bieden we aan degenen aan wie we zorg verlenen een onafhankelijke klachtenpersoon en toegang tot een onafhankelijke geschillen commissie. Voor meer informatie zie ook Over WiW

Bewaren

Categorieën
Uncategorized

De officiele opening van de Lakkerij op 25 september 2015

Zover is het dus gekomen: op 25 september is  het fantastische nieuwe complex geopend. Alle sponsoren en veel oud leden van WIW waren genodigd naast alle huidige leden en natuurlijk de bewoners. Om voldoende ruimte te hebben werd het officiele deel van de gebeurtenis begonnen en beeindigd in Lokaal Brabantia, de ontmoetingsruimte bij de Wooninc+ flats, onze  buren. Daar werd iedereen welkom geheten door de Mw van Sprang, voorzitter van de stichting WIW die ook de geschiedenis van het project kort uiteenzette.

Ellen

Daarna er door Mw Balk, wethouder te Waalre en door Mw Doensen, de senior medewerker van de begeleiding kort iets gezegd over het belang van het feit dat de bewoners nu echt wonen in Waalre.

MwBalkMarjo

Na deze korte toespraken is iedereen naar de Lakkerij gelopen waar de familie Brands, nauw betrokken in het verleden bij WIW de officiele opening verrichtte door het knippen van een lint en het onthullen van het sponsorbord bij de ingang.

Lint

testbord

In de gemeenschappelijke ruimte heeft  Dhr Colijn iets gezegd namens de bewoners.

Tom

Daarna is er door de gezamenlijke bewoners een plaatje onthuld: een afbeelding van wat er als cadeau van ouders en bezoekers aan hen wordt aangeboden. Het is een prieel dat op een van de terrassen in de tuin geplaatst gaat worden in de komende tijd!

prieel

Daarna heeft een drietal bewoners het appartement opengesteld voor de gasten om er te komen kijken en hebben alle betrokkenen met een hapje en een drankje nagepraat in Lokaal Brabantia, waar de vrijwilligers met hun inzet een prima ontvangst mogelijk maakten.

Rest nog om te zeggen dat we ongelooflijk blij zijn dat het nu echt “open” is, dat we dit nooit zonder de hulp van onze partners en onze sponsoren hadden kunnen realiseren.

En dat de taart gelukkig vrijwel op ging, die mooie 25e september.

taart

Categorieën
Uncategorized

En dan woont iedereen op de Lakkerij, alsof het nooit anders was

Begin juli 2015 is de grote verhuizing geweest. Tegelijk zijn de 5 bewoners van de Rooische hoeve verhuisd naar de nieuwe appartementen aan de Lakkerij. Het was een onvergetelijke dag, als was het alleen maar omdat op die dag de temperatuur de 40 graden heel dicht naderde. En in de hele warme zomer die hierop volgde hebben de bewoners hun draai gevonden in het nieuwe appartement.

Zoveel ruimte en vrijheid voor jezelf is een nieuwe ervaring die door iedereen anders wordt beleefd. Ook de begeleiding moet natuurlijk wennen aan het feit dat er nu meer mensen op de zelfde plek aanwezig zijn en dat er dan ook een groter team is dat met elkaar alles in goede banen moet leiden. En iedereen heeft er veel zin in.

In augustus is begonnen met de aanleg van de tuin. Een prachtige vijver en een aantal mooie terrassen vormen samen met de strak vormgegeven bloembedden en struikbeplanting een mooi begin van de leefbaarheid buiten.

vijvertje

Categorieën
Uncategorized

de 40e week

Het einde komt in zicht. De 40e week hebben we gehad en blijkbaar is nu het grootste deel van de buitenkant in de uiteindelijke staat . Binnen wordt nog hard gewerkt. Vrijdag is de elektriciteit in de schuurtjes aangelegd en op zaterdag is de kabel ingegraven.  Op zaterdag, 7 uur in de ochtend.

Een paar foto’s  om nog even het pand zonder hek te zien.En nu wordt het verder aftellen.

40eweek

40eweek2

40eweek3