Categorieën
Uncategorized

Creativiteit blijft

Ook in de periode dat Covid minder belangrijk wordt en iedereen steeds meer kan doen buitenshuis blijven de goede dingen uit de covid-tijd op de Lakkerij. Zo is er pas weer een avondje gezellig samen gewerkt aan het beschilderen van T-shirts. Na afloop van die activiteit lagen de kunstwerken nog uit te rusten op het gras.

Categorieën
Uncategorized

afscheid van Jos van Warmerdam

Op 30 april hebben we afscheid genomen van een begeleider die al heel lang bij WIW werkte en die van haar pensioen mocht gaan genieten. Het was een ander afscheid dan we misschien hadden gewild, maar door te kijken naar wat wel kon bleek er toch veel mogelijk. De middag begon met een wandeltocht door de omgeving waarbij er hier en daar verrassingen waren opgesteld. Een cadeautje en een drankje mochten niet ontbreken.

Daarna was er op de Lakkerij ruimte gemaakt om oud collega’s en bewoners te spreken en te laten spreken, waarbij de 1,5m goed kon worden gehandhaafd.

Als afsluiting was er een maaltijd geregeld die de bewoners overal konden opeten en die door een deel van de aanwezigen in de tuin genuttigd werd. Jos kreeg van collega’s, ouders en bewoners ook een filmpje aangeboden waarin afzonderlijke wensen aan elkaar waren gemonteerd.

Categorieën
Uncategorized

Tuinieren op de vierkante meter

Overal is er nu activiteit in de lente. Alles gaat groeien. Het onderhoud van de tuin komt weer op stoom. En dan komt ook een grote supermarkt nog met allerlei planten voor in de moestuin. En wat doe je dan? Gewoon een moestuin beginnen!

Eerst klein beginnen en dan natuurlijk hopen dat er kleine sprietjes boven de grond komen, hopelijk veel plantjes uitplanten en dan .. eet smakelijk!

Categorieën
Uncategorized

Veel leuke activiteiten op de Lakkerij

Hoewel het voor iedereen lastig is dat je buiten nog weinig mag doen geeft ook Corona ook mogelijkheden voor leuke gezamenlijke activiteiten. Een van de dingen die regelmatig voor herhaling vatbaar blijkt is het maken van Tapas die vervolgens door de bewoners ook weer worden opgegeten. En, zeg nou zelf, als je ziet hoe prachtig dit er uit ziet, wie zou dan niet even mee willen eten?

Categorieën
Uncategorized

Een hotel in de tuin

Op 25 januari is in de tuin van de Lakkerij een hotel geopend, een hotel voor insecten wel te verstaan. Dit grote insectenhotel heeft daarnaast ook een mogelijkheid om vogels te laten inwonen. Vooral vogels die veel van insecten houden vinden zo vlak naast hun woning een goed gedekte tafel.

Het insectenhotel is in een aantal maanden gemaakt bij het Huisven door een van de bewoners van de Lakkerij en het staat zo opgesteld dat het vanf het terras goed te zien is.

Categorieën
Uncategorized

2021: een nieuwe start met Fittin

Per januari 2021 is het team van WIW overgegaan van Amarant naar Fittin, een onderdeel van Prisma. Hoewel een formele plechtigheid hierbij natuurlijk door het Covid virus niet mogelijk was, hebben de bewoners toch een geschenk gekregen dat de nieuwe samenwerking laat zien.

We verwachten dat met de nieuwe samenwerking er voor de komende jaren weer een solide basis ligt voor het ouderinitiatief en haar bewoners.

Categorieën
Uncategorized

Fotowedstrijd Lakkerij

Dit najaar is er een fotowedstrijd uitgeschreven voor alle bewoners en de begeleiding bij WIW. Het thema was herfst en iedereen kon 3 foto’s insturen. Dat is gebeurd en in de eerste 10 dagen van december hebben de ouders de gelegenheid gehad om uit alle foto’s die drie te kiezen die ze het beste vonden. Uiteindelijk kregen er twee hetzelfde aantal punten.

Na loting werd Jasper de uiteindelijke winnaar en kreeg hij de wisselbeker overhandigd van de organisatie.

Wisselbeker belooft een herhaling en gezien het grote succes is dat een goed idee! Dank ook aan Marjo en Nikki voor het organiseren van de wedstrijd.

Categorieën
Uncategorized

Afscheid van Bijoux

Vandaag, 19 november 2020 is de laatste werkdag van Bijoux als begeleider bij WIW op de Lakkerij . Gisteravond was er al een afscheid van het bestuur en vandaag was er een taartschaal met de namen van bewoners en team bij het afscheid van collega’s en bewoners.

Eigenlijk kan zo’n schaal niet leeg blijven en daarom was er ook een creatieve vulling gemaakt.

We willen Bijoux bedanken voor wat ze voor WIW en de bewoners heeft gedaan en wensen haar een fijne voortzetting van haar loopbaan toe. Per half december zal José, die ook eerder al bij WIW gewerkt heeft, terugkeren in het team en haar opvolgen.

Categorieën
Uncategorized

WIW kiest voor Fittin

Op 13 november 2020 is op het kantoor van Prisma in Waalwijk het contract ondertekend, dat WIW heeft afgesloten met Fittin, de tak van Prisma voor het verlenen van begeleiding bij ouderinitiatieven.

Na jaren van prettige samenwerking met Amarant werd daar gekozen voor het onderbrengen van de activiteiten voor ouderinitiatieven in een nieuwe BV met de naam Self. Het bleek lastig om met Self een overeenkomst te sluiten die ook op langere termijn de zorg voor de bewoners mogelijk maakte binnen het kader van onze visie op zorg. Daarom heeft WIW besloten om met ingang van 1 januari 2021 niet langer met Self, maar met Fittin in zee te gaan. Het tekenen van het contract markeerde het einde van een periode van constructieve onderhandeling en anderzijds ook het begin van een periode van, naar wij hopen, langdurige samenwerking om met het zelfde team als bij Amarant zorg te bieden aan de bewoners.

Categorieën
Uncategorized

De coronatijd bij WIW

2020 is geen normaal jaar voor ieder van ons. Corona betekende voor veel mensen betekende dat ze extra gingen opletten op contacten en keuzes maakten t.a.v. wie ze wel of niet zagen. Deze keuzes maakten onze bewoners ook maar daarbovenop golden er een tijd lang extra regels om de kans op besmetting van begeleiding en bewoners minimaal te laten zijn. Nu zijn we gelukkig weer terug bij de RIVM regels die voor iedereen gelden en we verwachten dat dit voldoende zal blijken om ook de resterende periode dat er geen medicijn of vaccin is te overbruggen.

Toch is er in de periode met extra beperkingen ook een aantal extra dingen gedaan. Juist omdat voor veel van onze bewoners de dagbesteding of het werk ophield was er behoefte aan extra invulling voor die vrije tijd. Vanuit Amarant is gedurende een aantal weken een 2-tal extra mensen aangeboden die met name creatieve activiteiten op de Lakkerij organiseerden. Daarnaast heeft ook ons begeleidingsteam een aantal keren iets extra’s georganiseerd waar iedereen aan deel kon nemen. Hieronder een aantal van die activiteiten in foto’s weergegeven.