Categorie├źn
Uncategorized

Verklaring over het hanteren van persoonsgegevens

WIW is altijd op een zeer zorgvuldige manier om gegaan met de persoonsgegevens die zij van mensen verwerkt. Sinds het van kracht worden van de AVG in mei 2018 was het nodig om ook duidelijk op papier te zetten op welke wijze we met persoonsgegeven omgaan en hoe we de door ons nagestreefde zorgvuldige manier van werken waarborgen. Om deze reden kunt u in het bijgaande document lezen hoe we dit doen.

Verklaring over hanteren van persoonsgegeven, juli 2018