Categorieën

Projecten

In Juli 2015 is het project Brabantia Dorp opgeleverd.  Hier hebben we met behulp van Wooninc en onze sponsoren  10 appartementen gecreeërd voor jongvolwassenen, waar ze met gebruikmaking van hun mogelijkheden en respect voor hun beperkingen een veilig, vertrouwd en geborgen thuis hebben gevonden. Er stromen nu regelmatig bewoners uit, zodat we zowel voor direct wonen als voor onze wachtlijst nieuwe mensen zoeken.

Door de oplevering van de appartementen aan de Lakkerij in Brabantia Dorp is er een einde gekomen aan onze periode in de Rooische Hoeve. De bewoners zijn allemaal begin Juli  2015 verhuisd naar de Lakkerij.

Als u interesse heeft om te gaan wonen in project Brabantiadorp, dan vind u hier de plaatsingsprocedure. Als u interesse heeft om voor de wachtlijst in aanmerking te komen, is de in de procedure genoemde minimum leeftijd minder strikt van belang, omdat er toch wat tijd over heen zal gaan voordat u van de wachtlijst doorstroomt naar daadwerkelijk wonen. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor deelname in WIW kunt u zich melden bij de contactpersoon voor WIW.