Categorieën
Uncategorized

Nieuwe bewoner gezocht

WIW is op zoek naar een nieuwe bewoner. Er komt op korte termijn een plek vrij om begeleid te wonen aan de Lakkerij in Waalre en we nodigen iedereen die interesse heeft uit, om op de documentenpagina de plaatsingsprocedure te bekijken. Als u vragen heeft of in aanmerking wilt komen voor deze mogelijkheid, neemt u dan contact op met WIW.

Categorieën
Uncategorized

De coronatijd bij WIW

2020 is geen normaal jaar voor ieder van ons. Corona betekende voor veel mensen betekende dat ze extra gingen opletten op contacten en keuzes maakten t.a.v. wie ze wel of niet zagen. Deze keuzes maakten onze bewoners ook maar daarbovenop golden er een tijd lang extra regels om de kans op besmetting van begeleiding en bewoners minimaal te laten zijn. Nu zijn we gelukkig weer terug bij de RIVM regels die voor iedereen gelden en we verwachten dat dit voldoende zal blijken om ook de resterende periode dat er geen medicijn of vaccin is te overbruggen.

Toch is er in de periode met extra beperkingen ook een aantal extra dingen gedaan. Juist omdat voor veel van onze bewoners de dagbesteding of het werk ophield was er behoefte aan extra invulling voor die vrije tijd. Vanuit Amarant is gedurende een aantal weken een 2-tal extra mensen aangeboden die met name creatieve activiteiten op de Lakkerij organiseerden. Daarnaast heeft ook ons begeleidingsteam een aantal keren iets extra’s georganiseerd waar iedereen aan deel kon nemen. Hieronder een aantal van die activiteiten in foto’s weergegeven.

Categorieën
Uncategorized

Overlijden Ad van Hooft

Afgelopen week hoorden we tot onze ontzetting dat Ad van Hooft plotseling overleden is.

We waren geschokt en we moesten als WIW terugdenken aan de beginperiode van ons initiatief waarbij Ad als penningmeester van de stichting zich heel erg heeft ingezet voor de werving van fondsen. Veel van de ondersteuning door derden is mede door hem tot stand gekomen. Ook zijn inzet voor de bouw van het gebouw aan de Lakkerij is van grote waarde geweest voor WIW.

We wensen Joke veel sterkte in de komende tijd en we zullen zeker nu regelmatig aan Ad terugdenken als we het prachtige gebouw aan de Lakkerij zien en ook door de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte leeft de bijdrage van Ad voort binnen WIW.

Categorieën
Uncategorized

Prettige Kerstdagen

Namens WIW willen we graag alle bewoners en het team van WIW fijne kerstdagen en een heel voorspoedig 2020 toewensen.

We zijn blij dat het team weer voltallig is en we hopen dat we ook spoedig weer alle appartementen bewoond zullen zien.

Categorieën
Uncategorized

Tuindag op 23 november 2019

Op zaterdag 23 november was het weer druk op de Lakkerij. Die morgen werd er vanaf 10 uur door ouders en bewoners samen gewerkt in de tuin. Het is een 2 keer per jaar terugkerende gebeurtenis. In het voorjaar wordt de tuin vol gezet met eenjarigen en worden eventueel in de winter bezweken planten vervangen door nieuwe. In het najaar wordt de tuin winterklaar gemaakt. En dat doen we met elkaar.

Het gaat niet alleen om de tuin. Het gaat er ook om dat we elkaar dan weer spreken en samen bezig zijn. Niet te vergeten, ook dat we samen koffie drinken en als afsluiting genieten van een door bewoners en begeleiding bereide lunch. Ook dat was dit keer weer pico bello in orde. Er was zelfgemaakte cake en appeltaart bij de koffie. De lunch kende veel soorten beleg en broodjes en er waren soep en worstenbroodjes om even op te warmen. Alleen al daarom was het voor iedereen een heel geslaagde ochtend.

De tuin kan er weer tegen, de ouders hebben weer met elkaar en met bewoners en begeleiding gesproken en we kunnen er weer even tegen. Na een fijne kerst en een goede jaarwisseling zien we elkaar weer in het nieuwe jaar!

Categorieën
Uncategorized

Website vernieuwd

Na een korte periode van off-line zijn is de website van WIW weer volledig te bekijken. We zijn van een hosting bij Digitale Stad Eindhoven over gegaan naar Flexweb Hosting en dat heeft enige problemen met zich mee gebracht die gelukkig snel zijn opgelost.

De tekst van de website en het thema zijn aangepast, de inhoud is actueel en we zullen regelmatig nieuwe informatie via deze weg aan u doorgeven.

Categorieën
Uncategorized

10 jaar stichting WIW

Op zaterdag 5 oktober was het groot feest. We hebben 10 jaar stichting WIW gevierd met veel mensen die betrokken zijn of waren bij het wonen bij WIW. De stichting WIW werd destijds opgericht om het wonen op de Rooische hoeve mogelijk te maken. Daar woonden de eerst 5 jaar in wisselende samenstelling 3 tot 5 mensen.
Omdat vanaf het begin duidelijk was dat de Rooische hoeve maar voor een periode van 5 jaar beschikbaar zou zijn, heeft de stichting steeds gericht op het mogelijk maken van wonen op een adres, waar dat wel uitzicht op continuïteit bood. Zo is in overleg met Wooninc, in de moeilijke periode rond de crisis op de woningmarkt, uiteindelijk een heel mooi resultaat geboekt, waardoor nu 10 appartementen op de Lakkerij beschikbaar zijn. Kortom, op 5 oktober konden we 10 jaar succes vieren!

10jaarwonen

Na een begin met koffie en thee en heel feestelijke cake en cupcakes, die door bewoners waren gemaakt, was er een korte toespraak en heeft onder andere de wethouder zorg van de gemeente Waalre gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een appartement te bezoeken van een van de bewoners. Een levendige receptie volgde.
Na vijf uur kwam A2 catering een mooi buffet opzetten en hebben bewoners en familie samen gezellig gegeten. Zo konden ook broers en zussen een keer kennismaken met de andere bewoners van de Lakkerij. Het was een geslaagde middag en we kunnen er weer tegen voor de komende 10 jaar.

Categorieën
Uncategorized

Ruimte voor een nieuwe bewoner

Op dit moment, april 2019, ontstaat er in ons wooninitiatief aan de Lakkerij in Waalre ruimte voor instroom van een nieuwe bewoner. Om te kijken of u in aanmerking komt kunt u de plaatsingsprocedure downloaden en als u verdere informatie wenst of interesse hebt kunt u contact opnemen met Jolanda van Bommel, telefonisch op 040 2122561 of via email:  stichtingwiw@gmail.com

Categorieën
Uncategorized

Verklaring over het hanteren van persoonsgegevens

WIW is altijd op een zeer zorgvuldige manier om gegaan met de persoonsgegevens die zij van mensen verwerkt. Sinds het van kracht worden van de AVG in mei 2018 was het nodig om ook duidelijk op papier te zetten op welke wijze we met persoonsgegeven omgaan en hoe we de door ons nagestreefde zorgvuldige manier van werken waarborgen. Om deze reden kunt u in het bijgaande document lezen hoe we dit doen.

Verklaring over hanteren van persoonsgegeven, juli 2018

Categorieën
Uncategorized

Ons team op de Lakkerij

Het is ontzettend fijn dat we zo’n goed team hebben, dat de bewoners op de Lakkerij begeleidt. Het is dan ook leuk om het hele team in het zonnetje te zetten met deze foto.

fototeam

We hopen dat dit team nog lang de zorg voor de bewoners zal blijven dragen en we zullen ze als WIW natuurlijk zoveel mogelijk steunen.