Categorieën

Over Brabantiadorp

In juli 2015 zijn door  Wooninc in Brabantiadorp 10 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte voor het WIW opgeleverd.
 In deze appartementen is ruimte voor 10 bewoners, waarvan een deel in de tijd zal doorstromen.
Van alle mogelijke bewoners wordt door deskundigen van onze zorgverlener, nu Amarant, bekeken of ze geschikt zijn voor dergelijke bewoning en of het begeleidingsteam kan voldoen aan de begeleidingsvragen van de beoogde bewoners. Als deze screening is doorlopen wordt door het stichtingsbestuur  de beslissing genomen  over  toelating tot de appartementen in  Brabantiadorp. Als U denkt dat uzelf of een familielid of bekende interesse heeft of in aanmerking komt voor dit project kunt u contact opnemen met WIW.

lakkerij foto

In de afgelopen jaren  is duidelijk geworden dat bij het bewonen van eigen appartementen er  nieuwe uitdagingen ontstaan voor begeleiding, bewoners en ouders. Er is zoveel nieuw en er wordt soms zo veel gevraagd van de bewoners, dat er nog continue gezocht wordt naar een nieuw evenwicht. Dit vergt  inzet van alle betrokkenen waarbij we proberen in om ouders, bewoners en de persoonlijk begeleider van de bewoner samen te laten werken aan het realiseren van het persoonlijk plan.

Vanaf 2017 is duidelijk dat de bewoners en de begeleiding meer hun draai hebben gevonden, maar ook dat sommige zorgvragen ingrijpender waren dan gedacht, toen de bewoners nog thuis woonden. Een ouderinitiatief vergt voortdurende betrokkenheid van alle partijen en vooral ook van de ouders.