Categorie├źn

Contact

Voor meer informatie over onze ANBI stichting kunt u contact opnemen met onze secretaris: stichtingwiw@gmail.com
of download onze meest recente folder.

Natuurlijk kunt u van ons ook alle informatie krijgen over de mogelijkheden om deel te nemen aan het wooninitiatief.
U kunt ook bellen met Jolanda van Bommel , 040-2122561

Omdat wij een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting zijn mag u giften aan ons van de belastingen aftrekken.

Ons rekening nummer voor schenkingen en legaten is NL43RABO0155620649 t.n.v. de penningmeester van de Stichting WIW Projecten