Categorieën

Contact

Voor meer informatie over onze ANBI stichting kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Ellen van Sprang-Helmig via  stichtingwiw@gmail.com
of download onze meest recente folder.

Informatie over de mogelijkheden om opgenomen te worden op de wachtlijst of om in aanmerking te komen voor een open plaats ( zie onze nieuwspagina voor de huidige mogelijkheden ) krijgt u via een email aan stichtingwiw@gmail.com  of door telefonisch contact op te nemen met
Jolanda van Bommel ( 040 2122561)

Omdat wij een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting zijn mag u giften aan ons van de belastingen aftrekken.

Ons rekening nummer voor schenkingen en legaten is NL43RABO0155620649 t.n.v. de penningmeester van de Stichting WIW Projecten