Categorieën
Uncategorized

De toekomst van Wooninitiatief Waalre

De toekomst van ouderinitiatieven hangt heel sterk af van de betrokkenheid van ouders of andere belanghebbenden. Een wooninitiatief bestaat alleen doordat zij zich met elkaar inzetten voor het regelen van de woning en begeleiding. Dat is voor WIW niet anders. Begin februari was er een avond over dit thema die georganiseerd was door de stichting RPSW en die maakte duidelijk dat veel initiatieven worstelen met dit onderwerp.

WIW heeft in de afgelopen ledenvergadering twee mensen gevraagd om na te denken over hoe wij dat onderwerp kunnen behandelen. Op 28 februari hebben ze over dit onderwerp gesproken en besloten dat het ook voor WIW zo belangrijk is dat we er een themabijeenkomst voor onze leden voor gaan organiseren. Omdat het gaat over de vraag hoe we onze toekomst zien is het van groot belang dat alle leden hierbij betrokken zijn en aan de bijeenkomst deelnemen.

Een uitwerking van wat de bijeenkomst in gaat houden en een voorstel voor een datum volgen de komende weken.

Categorieën
Uncategorized

Alle apartementen nu verhuurd, wel ruimte op de wachtlijst

Op dit moment zijn alle appartementen voor begeleid wonen van jong volwassenen met Autisme of een lichte verstandelijke beperking  in het gebouw aan de Lakkerij in Aalst-Waalre verhuurd. Dit betekent dat we niet meer per direct nieuwe bewoners kunnen plaatsen. Wel is er nog ruimte op de wachtlijst, waarbij u in aanmerking komt voor een appartement wanneer een van de huidige bewoners doorstroomt.

40eweek2

In het gebouw zijn 7 appartementen van 56 vierkante meter aanwezig op de begane grond en de eerste verdieping. Op de tweede verdieping zijn nog 3 appartementen aanwezig  die, ter compensatie van het schuine dak, een iets groter vloeroppervlak hebben. Alle appartementen hebben  een keuken, aparte slaap en woonkamer en een eigen badkamer. Daarnaast is er  een gezamenlijke ruimte waarin de begeleiding een kantoor heeft, er door bewoners wordt gekookt voor mensen die daaraan meedoen en waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een ruime tuin met een een prieel maakt, dat ook in de zomer het er goed toeven is.

Geïnteresseerden moeten een passende zorgvraag hebben, passen binnen de bewonersgroep en voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de plaatsingsprocedure van WIW. De plaatsingsprocedure kunt u hier inzien. Een passende indicatie, d.w.z. Beschermd Wonen voor de WMO of een ZZP VG3 op basis van de Wlz is ook een voorwaarde voor plaatsing. Daarnaast verwachten we, om de continuiteit van het ouderinitiatief te kunnen waarborgen, ook betrokkenheid van ouders of andere familieleden, die zich voor WIW willen inzetten.

Meer informatie over WIW en het opnemen van contact vindt u onder het kopje ” Over WIW” op deze website.

Categorieën
Uncategorized

Klachtenportaal zorg

In het kader van de wettelijke verplichting om als zorgaanbieder te leren van fouten en incidenten hebben we ons aangesloten bij het

klachtenportaal zorg - logo

Hierdoor bieden we aan degenen aan wie we zorg verlenen een onafhankelijke klachtenpersoon en toegang tot een onafhankelijke geschillen commissie. Voor meer informatie zie ook Over WiW

Bewaren

Categorieën
Uncategorized

De officiele opening van de Lakkerij op 25 september 2015

Zover is het dus gekomen: op 25 september is  het fantastische nieuwe complex geopend. Alle sponsoren en veel oud leden van WIW waren genodigd naast alle huidige leden en natuurlijk de bewoners. Om voldoende ruimte te hebben werd het officiele deel van de gebeurtenis begonnen en beeindigd in Lokaal Brabantia, de ontmoetingsruimte bij de Wooninc+ flats, onze  buren. Daar werd iedereen welkom geheten door de Mw van Sprang, voorzitter van de stichting WIW die ook de geschiedenis van het project kort uiteenzette.

Ellen

Daarna er door Mw Balk, wethouder te Waalre en door Mw Doensen, de senior medewerker van de begeleiding kort iets gezegd over het belang van het feit dat de bewoners nu echt wonen in Waalre.

MwBalkMarjo

Na deze korte toespraken is iedereen naar de Lakkerij gelopen waar de familie Brands, nauw betrokken in het verleden bij WIW de officiele opening verrichtte door het knippen van een lint en het onthullen van het sponsorbord bij de ingang.

Lint

testbord

In de gemeenschappelijke ruimte heeft  Dhr Colijn iets gezegd namens de bewoners.

Tom

Daarna is er door de gezamenlijke bewoners een plaatje onthuld: een afbeelding van wat er als cadeau van ouders en bezoekers aan hen wordt aangeboden. Het is een prieel dat op een van de terrassen in de tuin geplaatst gaat worden in de komende tijd!

prieel

Daarna heeft een drietal bewoners het appartement opengesteld voor de gasten om er te komen kijken en hebben alle betrokkenen met een hapje en een drankje nagepraat in Lokaal Brabantia, waar de vrijwilligers met hun inzet een prima ontvangst mogelijk maakten.

Rest nog om te zeggen dat we ongelooflijk blij zijn dat het nu echt “open” is, dat we dit nooit zonder de hulp van onze partners en onze sponsoren hadden kunnen realiseren.

En dat de taart gelukkig vrijwel op ging, die mooie 25e september.

taart

Categorieën
Uncategorized

En dan woont iedereen op de Lakkerij, alsof het nooit anders was

Begin juli 2015 is de grote verhuizing geweest. Tegelijk zijn de 5 bewoners van de Rooische hoeve verhuisd naar de nieuwe appartementen aan de Lakkerij. Het was een onvergetelijke dag, als was het alleen maar omdat op die dag de temperatuur de 40 graden heel dicht naderde. En in de hele warme zomer die hierop volgde hebben de bewoners hun draai gevonden in het nieuwe appartement.

Zoveel ruimte en vrijheid voor jezelf is een nieuwe ervaring die door iedereen anders wordt beleefd. Ook de begeleiding moet natuurlijk wennen aan het feit dat er nu meer mensen op de zelfde plek aanwezig zijn en dat er dan ook een groter team is dat met elkaar alles in goede banen moet leiden. En iedereen heeft er veel zin in.

In augustus is begonnen met de aanleg van de tuin. Een prachtige vijver en een aantal mooie terrassen vormen samen met de strak vormgegeven bloembedden en struikbeplanting een mooi begin van de leefbaarheid buiten.

vijvertje

Categorieën
Uncategorized

de 40e week

Het einde komt in zicht. De 40e week hebben we gehad en blijkbaar is nu het grootste deel van de buitenkant in de uiteindelijke staat . Binnen wordt nog hard gewerkt. Vrijdag is de elektriciteit in de schuurtjes aangelegd en op zaterdag is de kabel ingegraven.  Op zaterdag, 7 uur in de ochtend.

Een paar foto’s  om nog even het pand zonder hek te zien.En nu wordt het verder aftellen.

40eweek

40eweek2

40eweek3

Categorieën
Uncategorized

na 39 weken zit het dak op de schuurtjes

No anderhalve week te gaan. Alles lijkt naar wens. Het dak zit op de schuurtjes, de afwerking van de appartementen is bijna compleet en, op veel plaatsen zijn de normale ramen omgevormd tot draai-kiep ramen. Zo kun je veilig je raam openzetten, zelf aan de galerij. Ook de parkeerplaats is nu gereed en het is goed te zien waar de vakken komen. Zo kun je er zes kwijt , maar of iedereen ook weer weg kan als alle vakken worden gebruikt is de vraag…

Na de oplevering een weekje hard werken tot de verhuizing, en dan begint het echt.

Natuurlijk moet er ook nog iets aan de tuin gedaan, vooral de erg hoge grondwaterstand is zorgelijk en kan voor extra kosten zorgen.

39eweek1

39eweek2

39eweek3

Categorieën
Uncategorized

De bestrating is gereed!

Na 38 weken is nu de bestrating van de oprit en van de weg langs de schuurtjes gereed. En die schuurtjes krijgen ook een puntdakje. Dat was eigenlijk oor mij een verrassing, maar als je de plaatjes ziet is het absoluut een feit.

Oh ja, nog ruim twee weken, dan is het tijd voor de oplevering. Dan gaat iedereen met frisse moed aan de slag en wordt alles snel bewoonbaar gemaakt.

38eweek1

38eweek2

Categorieën
Uncategorized

37e week en nu wordt de parkeerplaats aangelegd

Zo lijkt er een tijd niets te gebeuren en dan opeens ligt er een complete parkeerplaats en wordt er een oprit aangelegd.  Nog minder dan een maand voor de oplevering op 25 juni. Alleen nog de schuurtjes afmaken….37eweek1

37eweek2

37eweek3

Categorieën
Uncategorized

Alleen de schuurtjes groeien nog

Op hemelvaart nog even naar de bouw gelopen. Geen grote voortgang te zien aan de buitenkant. Wel lijken er overal pakken van Mosa tegels te liggen en zie je ook in de appartementen verpakkingsmateriaal en andere attributen liggen.

Buiten alleen de dunne muurtjes, enkelsteens,  van de schuurtjes. Maar die groeien wel snel.

hemelvaart