Categorieën
Uncategorized

Afscheid van Bijoux

Vandaag, 19 november 2020 is de laatste werkdag van Bijoux als begeleider bij WIW op de Lakkerij . Gisteravond was er al een afscheid van het bestuur en vandaag was er een taartschaal met de namen van bewoners en team bij het afscheid van collega’s en bewoners.

Eigenlijk kan zo’n schaal niet leeg blijven en daarom was er ook een creatieve vulling gemaakt.

We willen Bijoux bedanken voor wat ze voor WIW en de bewoners heeft gedaan en wensen haar een fijne voortzetting van haar loopbaan toe. Per half december zal José, die ook eerder al bij WIW gewerkt heeft, terugkeren in het team en haar opvolgen.

Categorieën
Uncategorized

WIW kiest voor Fittin

Op 13 november 2020 is op het kantoor van Prisma in Waalwijk het contract ondertekend, dat WIW heeft afgesloten met Fittin, de tak van Prisma voor het verlenen van begeleiding bij ouderinitiatieven.

Na jaren van prettige samenwerking met Amarant werd daar gekozen voor het onderbrengen van de activiteiten voor ouderinitiatieven in een nieuwe BV met de naam Self. Het bleek lastig om met Self een overeenkomst te sluiten die ook op langere termijn de zorg voor de bewoners mogelijk maakte binnen het kader van onze visie op zorg. Daarom heeft WIW besloten om met ingang van 1 januari 2021 niet langer met Self, maar met Fittin in zee te gaan. Het tekenen van het contract markeerde het einde van een periode van constructieve onderhandeling en anderzijds ook het begin van een periode van, naar wij hopen, langdurige samenwerking om met het zelfde team als bij Amarant zorg te bieden aan de bewoners.

Categorieën
Uncategorized

De coronatijd bij WIW

2020 is geen normaal jaar voor ieder van ons. Corona betekende voor veel mensen betekende dat ze extra gingen opletten op contacten en keuzes maakten t.a.v. wie ze wel of niet zagen. Deze keuzes maakten onze bewoners ook maar daarbovenop golden er een tijd lang extra regels om de kans op besmetting van begeleiding en bewoners minimaal te laten zijn. Nu zijn we gelukkig weer terug bij de RIVM regels die voor iedereen gelden en we verwachten dat dit voldoende zal blijken om ook de resterende periode dat er geen medicijn of vaccin is te overbruggen.

Toch is er in de periode met extra beperkingen ook een aantal extra dingen gedaan. Juist omdat voor veel van onze bewoners de dagbesteding of het werk ophield was er behoefte aan extra invulling voor die vrije tijd. Vanuit Amarant is gedurende een aantal weken een 2-tal extra mensen aangeboden die met name creatieve activiteiten op de Lakkerij organiseerden. Daarnaast heeft ook ons begeleidingsteam een aantal keren iets extra’s georganiseerd waar iedereen aan deel kon nemen. Hieronder een aantal van die activiteiten in foto’s weergegeven.

Categorieën
Uncategorized

Overlijden Ad van Hooft

Afgelopen week hoorden we tot onze ontzetting dat Ad van Hooft plotseling overleden is.

We waren geschokt en we moesten als WIW terugdenken aan de beginperiode van ons initiatief waarbij Ad als penningmeester van de stichting zich heel erg heeft ingezet voor de werving van fondsen. Veel van de ondersteuning door derden is mede door hem tot stand gekomen. Ook zijn inzet voor de bouw van het gebouw aan de Lakkerij is van grote waarde geweest voor WIW.

We wensen Joke veel sterkte in de komende tijd en we zullen zeker nu regelmatig aan Ad terugdenken als we het prachtige gebouw aan de Lakkerij zien en ook door de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte leeft de bijdrage van Ad voort binnen WIW.

Categorieën
Uncategorized

Prettige Kerstdagen

Namens WIW willen we graag alle bewoners en het team van WIW fijne kerstdagen en een heel voorspoedig 2020 toewensen.

We zijn blij dat het team weer voltallig is en we hopen dat we ook spoedig weer alle appartementen bewoond zullen zien.

Categorieën
Uncategorized

Tuindag op 23 november 2019

Op zaterdag 23 november was het weer druk op de Lakkerij. Die morgen werd er vanaf 10 uur door ouders en bewoners samen gewerkt in de tuin. Het is een 2 keer per jaar terugkerende gebeurtenis. In het voorjaar wordt de tuin vol gezet met eenjarigen en worden eventueel in de winter bezweken planten vervangen door nieuwe. In het najaar wordt de tuin winterklaar gemaakt. En dat doen we met elkaar.

Het gaat niet alleen om de tuin. Het gaat er ook om dat we elkaar dan weer spreken en samen bezig zijn. Niet te vergeten, ook dat we samen koffie drinken en als afsluiting genieten van een door bewoners en begeleiding bereide lunch. Ook dat was dit keer weer pico bello in orde. Er was zelfgemaakte cake en appeltaart bij de koffie. De lunch kende veel soorten beleg en broodjes en er waren soep en worstenbroodjes om even op te warmen. Alleen al daarom was het voor iedereen een heel geslaagde ochtend.

De tuin kan er weer tegen, de ouders hebben weer met elkaar en met bewoners en begeleiding gesproken en we kunnen er weer even tegen. Na een fijne kerst en een goede jaarwisseling zien we elkaar weer in het nieuwe jaar!

Categorieën
Uncategorized

Website vernieuwd

Na een korte periode van off-line zijn is de website van WIW weer volledig te bekijken. We zijn van een hosting bij Digitale Stad Eindhoven over gegaan naar Flexweb Hosting en dat heeft enige problemen met zich mee gebracht die gelukkig snel zijn opgelost.

De tekst van de website en het thema zijn aangepast, de inhoud is actueel en we zullen regelmatig nieuwe informatie via deze weg aan u doorgeven.