Categorieën

Partners

Partners van WiW

gemeentewaalre

Gemeente Waalre

LogoNSGK2
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

RPSWlogo
Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen

nva_logo
Nederlandse Vereniging voor Autisme

logo_50jaar
Fonds Verstandelijk Gehandicapten

vanaf 1-1-2021 de zorgaanbieder van WIW

MEE
MEE Zuidoost Brabant
wooninc_logo

Woningbouw cooperatie Wooninc

Het project Brabantiadorp wordt mede mogelijkgemaakt door:

rabobank
Rabobank de Kempen

ScanFonds

Skanfonds geeft mensen de kans

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen we organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.

logofondsverstgeh

Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Wij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen niets liever dan erbij horen, naar school gaan, sporten, koken of de trein nemen. Dagelijkse dingen die voor de meeste mensen als vanzelfsprekend zijn, maar waar zij hulp en steun van anderen bij nodig hebben.

Het is onze missie hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen. Hoe we dat doen? Met betrokkenheid, inzet en financiële steun. Het Fonds verwerft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte. De verzamelde gelden worden op een transparante en onafhankelijke wijze toegekend aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten.

VSBfonds PAY-OFF CMYK

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

nsgk maakt mede mogelijk

Ook ons project wordt mede mogelijk gemaakt door de NSGK.

fondsnutsohra

Voor mens en zorg

Fonds NutsOhra wil bijdragen aan verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of gezondheidsrisico

grachtenpand, fundatie van de santheuvel, sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe steunt ons via de Helene de Montigny stichting

Logo + madurodam 2.0

Stichting Steunfonds Madurodam

Lot van de Louw advies
Lot van de Louw advies

Witlox van  den Boomen

WVDB_FC_LC

Brabantia

brabantia-logo

summa_logo

Donaties

Donaties ten gunste van onze ANBI Stichting  zijn van harte welkom op bankrekening NL43RABO0155620649 t.n.v. Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten